Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelik 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile geçerli olacak şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik gereğince 22 Mayıs 2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları 1 Ekim 2017 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğin 30 Mayıs 2013 tarihi ve sonrasında
yürürlükte olan hükümlerine göre neticelendirilecek.

Ancak bu madde yönetmelik hükümlerinin karma kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini artırmak amacıyla uygulanmayacak. Bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı modelleri hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale kararı veya ihale tarihi alınmış veya ihalesi yapılmış olan ancak ruhsat düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri 1 Ekim 2017 tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak.

Stüdyo daireler yapılmayacak
Yönetmelik gereğince en küçük konut 1+1 tipinde olacak. Böylece, 1+0 stüdyo daireleri bundan sonra imar projelerine dahil edilmeyecek.

Belediyeler kendi yönetmeliklerini hazırlayabilecek
İlgili idareler, imar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda, yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplamasına yönelik kurallar koymaya, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye de yetkilendirilecek.

Ruhsat olmadan kazı izin belgesi alınabilecek
Yönetmelikte belirtilen yapılarda inşaat ruhsatı beklenmeden kazı izin belgesi verilebilecek. Ancak kazı sahasında kazık, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması durumunda, bu yapıların projelerinin onaylanması ve ruhsatlandırılması zorunlu hale gelecek.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bilgilendirme için tıklayınız …

İlgili Haber Portalı için tıklayınız…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir